قصه تالیوا از زمانی شروع شد که دو تا رفیق همزمان با تحصیل تصمیم به مستقل شدن گرفته بودن و چه چیزی بهتر از زیتون که از بچگی با درخت زیتون قد کشیده بودن؟! ایده تالیوا پس از شرکت در یکی از دوره‌های پارک علم و فناوری به ذهنمون رسید، با شروع کرونا که تهدیدی برای همه کسب و کار‌ها بود تصمیم گرفتیم این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم و با راه‌اندازی پیج اینستاگرام و وبسایت اولین قدم را برداشتیم. قسمت تلخ ماجرا از وقتی شروع می‌شد که مزد یک سال باغدار با مزد یک روز واسطه برابر می‌شد، همچنین چالش‌هایی مانند عدم دانش کافی، دوری کارخانه‌های استحصال روغن و سختی حمل و نقل هر روزه زیتون برای استحصال روغن با‌کیفیت وجود داشت، بنابراين بر آن شدیم تا با حذف واسطه‌ها و حل چالش‌های موجود، زیتون و روغن زیتون با‌کیفیت و شناسنامه‌دار (نام صاحب محصول، ارزیابی حسی، ارزیابی شیمیایی و مکان باغ زیتون) و با قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده‌های عزیز قرار دهیم. ما را به کسانی که دوستشان دارید معرفی کنید.
بنیانگذاران
مرتضی همدمی
&
مرتضی کاظمی